За първи път в България стартира конкурс в областта на Интернет на нещата.

IoT Adventure Awards 2018 ще определи най-добрите решения, проекти и стартъпи в пет категории. Събитието е част от IoT Adventure Forum 2018.

В конкурса IoT Adventure Awards 2018 могат да участват организации от публичния и частния сектор, които внедряват Интернет на нещата, компании, които разработват IoT решения за крайни потребители и IoT стартъпи. Те ще мерят сили в следните пет категории:

  • Умен град. В тази категория могат да кандидатстват иновативни проекти, имплементирани в градове и общини в страната и целящи да подобрят живота на гражданите чрез използване на технологии. Един от основните критерии за оценка ще бъде ползата за гражданите от внедряването на проекта. Напр. проекти за умен транспорт или умно улично осветеление.
  • Интернет на нещата за бизнеса. В тази категория могат да кандидатстват успешни проекти, внедряващи Интернет на нещата в производството или бизнеса. Важни критерии за оценка ще бъдат ползите за бизнеса и подобрените бизнес индикатори в резултат на проекта.
  • Интернет на нещата за потребителите. В тази категория могат да кандидатстват иновативни продукти и решения, разработени за крайните потребители. Напр. устройства за умен дом, преносими устройства и джаджи.
  • Интернет на нещата стартъп. В тази категория могат да кандидатстват иновативни стартъпи в областта. При оценката ще бъде взето под внимание наличието на маркетинг стратегия/бизнес план за развитие на стартъпа.
  • Интернет на нещата за обществото. В тази категория могат да кандидатстват значими за обществото проекти.

Регистрацията за конкурса се извършва тук. Кандидатури ще се приемат до 20 април 2018г., 18:00ч. Експертен съвет, състоящ се от IoT стратези, ще оценява кандидатстващите проекти/продукти/стартъпи и ще обяви победителите по време на официална церемония, която ще се проведе на 15 май като част от IoT Adventure Forum 2018.