На 15 май ще бъде отворена първата процедура за финансиране на проекти по схемата WiFi4EU. Чрез нея Европейската комисия дава възможност на общините от държавите – членки на ЕС да кандидатстват за финансиране от 15 000 евро за оборудване и инсталиране на точки за публичен безжичен интернет (в паркове, площади, публични сгради, библиотеки, здравни центрове и др.) Ваучерите могат да се използват за закупуване на ново или обновяване и замяна на старо оборудване. Общините сами заплащат за интернет връзката и поддръжката на оборудването, с което ще предлагат безплатен и висококачествен безжичен интернет в рамките на три години.

Бенефициентите ще бъдат избирани на принципа „първите печелят“, като на всяка държава от ЕС ще бъдат предоставени минимум 15 ваучера при тази процедура. Списък на субектите от България, които могат да кандидатстват, е наличен тук.

Всяка община има право само на един ваучер за целия период на инициативата. Общини, избрани да получат ваучери в рамките на дадена покана, не могат да кандидатстват за следващи покани.

За да участват в процедурата общините трябва да се регистрират, като регистрацията е възможна до отварянето на процедурата за финансиране. Принципът „първите печелят“ се прилага само при кандидатстването и не важи при регистрацията.

Допълнителна информация има на портала: https://www.wifi4eu.eu.