IOTA & Tangle: четири въпроса и четири отговора с Христо Лалев

Hristo LalevХристо Лалев притежава над 12-годишен опит като софтуерен инженер в автомобилната индустрия. През годините работи по разработката на различни устройства и проекти за най-големите автомобилни производители. Извън автомобилния бизнес, работи по проекти от типа умни градове и свързването на различни IoT устройства чрез използването на bluetooth, безжична и утразвукова комуникация. Има интерес към DLT от самото й създаване. Част е от IOTA Evangelist Network и се занимава активно с популяризирането на IOTA & Tangle, като води лекции по темата и представя новите възможности на технологията на българската аудитория. Един от основателите на Българската IOTA общност (http://iota.bg).

На 15 май Христо Лалев ще участва в семинара за разработчици “Разработване на IoT – разработване на бъдещето”, част от IoT Adventure Forum 2018 (Можете да се регистрирате за участие тук). В презентацията си “Комуникация и разплащания чрез използване на DLT” ще представи как Distributed Ledger Technology (DLT) намира приложение при Интернет на нещата.

Къде намират приложение IOTA & Tangle технологиите? Посочете примери на добри практики.

Със своята сигурност и възможност за транзакции без необходимостта от плащане на такси, Тангъл намира приложение почти навсякъде. Използвайки IOTA & Tangle в бъдеще автомобилите ще могат да плащат за използваната енергия автоматично. Същото се отнася и за електроуредите в дома. Благодарение на бързината, която тази технология предлага, имаме възможност за първи път да плащаме точно толкова, колкото потребяваме и това да става напълно автоматично. От гледна точка на големите компании, IOTA може да бъде използвана като сигурно средство за събиране и изпращане на данни без да е необходимо изграждането на съпътстваща инфраструктура.

Как се гарантира сигурността?

Сигурността се гарантира като всеки, който иска да направи транзакция, било то нулева или със стойност, трябва преди това да верифицира две други транзакции. Верификация включва решаването на криптографски пъзел или т. нар. Proof of Work, който гарантира, че изпращачът е извършил определено количество работа. Освен това, всяка транзакция се счита за потвърдена едва когато определен брой нови транзакции я верифицират директно или индиректно.

Тангъл срещу блокчейн. Можете ли да споделите плюсовете и минусите на технологията?

Плюсовете най-общо могат да се обобщат в следните:

  • Бързи транзакции.
  • Липса на транзакционни такси.
  • Неограничен брой транзакции, като колкото повече са транзакциите, толкова по- бърза става верификацията.
  • Възможност IoT устройства да осъществяват транзакции.
  • Транзакциите се осъществяват веднага, няма нужда да се чака намирането на блок.
  • Квантово устойчив дизайн.

Минусите:

  • Нова технология, която все още не се е доказала напълно.
  • Недобре изградена инфраструктура. Все още има сравнително малък брой пълни възли.
Какво е бъдещето на IOTA?

Бъдещето на IOTA & Tangle е пряко свързано с развитието на IoT индустрията като цяло. Тя се явява решение на проблемите, свързани със сигурността и дава възможност на сравнително малки устройства да осъществяват плащания без човешка намеса.

Още по темата четете тук

Регистрация за събитието: