Events Schedule

Сигурност и защита на личните данни

Парадигмата на сигурността в IoT среда Подценяват ли се или се надценяват рисковете при Интернет на нещата? Прилагане на подходящите техники за сигурност спрямо различните нива на IoT заплахи Защита на данните „by design“ и “by default”. Сигурност в облака Интернет на нещата и контрол на критичните инфраструктури Добри практики Защита на лични данни на...

Events Schedule

Индустрия 4.0

Технологии, които трансформират производството Ролята на умните устройства в умните системи Предвиждаща поддръжка в производството Преодоляване на различията между ИТ и ОТ Роботика, квантови компютри Обогатена реалност Гъвкаво управление на активи Големи масиви данни Работа с доставчиците на облачните устройства за лесно обработване на големи обеми от данни при Интернет на нещата От производство към...

Events Schedule

Интернет на Нещата

Технологичните лидери и водещите IoT стратези и анализатори са тук, за да повдигнат завесата на IoT бъдещето и да дискутират върху основните предизвикателства и проблеми пред Интернет на нещата и как да изградим умен, безопасен и свързан свят. IoT проектите са новост за доста компaнии. Какви са най-големите рискове, свързани с IoT днес? Какви eвропейски политики...

Events Schedule

Официално откриване

Официално откриване Атанас Темелков, председател, Държавна агенция “Електронно управление” Албена Спасова, председател на УС, Международна академия за обучение по киберразследвания