Въвеждане на иновативни технологии като VR и AR в производството – Биляна Вачева

Биляна ВачеваВъвеждането на иновативни технологии като виртуална и подсилена реалност в производтсвото, още наричани смесена реалност, води до подобрения в продуктивността и намаляване на бизнес риска.

През последната година нараства броя на компаниите от тежката промишленост – металургия, производство и строителство, които инвестират в проекти, свързани с тези технологии с цел намаляване на разходите и придобиване на конкурентни предимства.

В тази презентация ще представя основните ползи при прилагането на виртуална и подсилена реалност в споменатите бизнес отрасли.

Регистрирай се

БИЛЯНА ВАЧЕВА

е ВР евангелист и продуктов мениджър на LensVR браузър за виртуална реалност. Като част от екипа на българския стартъп Coherent Labs, тя води екип фокусиран над разработване и проучване на потребителското изживяване във виртуална реалност. Виртуалната реалност е нова технология, която поставя сериозни проблеми пред дизайнери и продуктови мениджъри. Биляна и екипът й се стремят да открият най-добрия начин за представяне на добре познати двуизмерни концепции в триизмерно пространство.

Биляна Вачева / продуктов мениджър на LensVR браузър за виртуална реалност