Данните в интелигентния транспорт – Иво Емануилов

Иво Емануилов - Ivo EmanuilovАвтономните транспортни системи идват с обещания за по-бързи, по-безопасни и по-сигурни транспортни средства. Самоуправляващите се коли, дронове и автономни кораби и влакове се управляват все повече и от все по-сложни системи, основани на изкуствен интелект. Бурното развитие на машинното самообучение, обусловено от експоненциалния растеж на изчислителната мощ и наличието на големи масиви от данни, породи нови правни и етични въпроси.

Кой „притежава“ данните, съхранени, обработени и генерирани от тези системи?

Кой отговаря за безопасността на тези системи, когато те вземат решения въз основа на „шумни“ данни, ако не знаем кой е собственикът на тези данни?

Как да бъдем сигурни, че тези системи са безопасни и предсказуеми, ако по дефиниция тяхното поведение не е линейно?

Различните правни рамки, приложими към данните, се припокриват и понякога дори си противоречат. За разработчиците и инвеститорите това означава нарастваща правна несигурност, която заплашва иновационния потенциал на нововъзникващите технологии в критични за безопасността сектори като транспорта. Тази сесия ще разгледа някои скорошни развития в машинното самообучение, като генеративни конфликтни мрежи (GANs), и ще даде нова перспектива върху правните и етичните последици от правата върху данните.

Регистрирай се за събитието

ИВО ЕМАНУИЛОВ

е юрист и научен сътрудник към Центъра за право на информационните и комуникационните технологии и интелектуална собственост (CITIP) към Католическия университет в Льовен. Иво притежава консултантски и научноизследователски опит в редица международни проекти, занимаващи се фундаментални и практически въпроси в областта на защитата на личните данни, правата върху данни, юридическа отговорност, безопасност и киберсигурност на разпределени и автономни кибер-физически системи. Той има специфичен консултантски опит в методологии за практическо внедряване на юридически мерки за защита на личните данни в жизнения цикъл на разработването на софтуер, както и по въпроси, свързани с правния режим на безпилотните летателни системи и автономните и свързани автомобили. Интересите му са фокусирани върху адаптацията и еволюцията на моделите на регулиране и управление в разпределени, децентрализирани екосистеми и въздействието на новите развития в технологии като изкуствен интелект и блокчейн.

Иво Емануилов / експерт по правни аспекти на ИКТ