еTicketing и eParking решения за „по-умни“ градове – Николай Недялков, Павел Христов

eTicketing и eParking

решенията са сред използваните от „умните градове“  приложения, които спомагат за подобряване на качеството на живот на всички граждани, стимулират икономическия растеж, създават възможности за градско развитие и обновяване на инфраструктурата и поддържат екологическата устойчивост.

Сред ползите от внедряване на подобни решения могат да се изтъкнат не само преките ефекти от намаляване на разходите за производство на хартиени билети и талони и възможността за оптимизиране на съществуващите процеси по продажба и контрол, но и положителното въздействието в дългосрочен аспект, като стимулиране използването на екологосъобразен начин на транспорт чрез създаване на високо ниво на обслужване и осигуряване на мобилност на пътуващите, а също и възможността за получаване на допълнителна статистическа информация за пътниците, която да подпомогне общините при планиране на стратегията и конкретните мерки за
преодоляване на дисбаланса в жизнения стандарт на гражданите.

Регистрирай се
НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ

Изпълнителен директор, Тикси АД, www.tixi.bg. Иновативна компания силно специализирана в областта на „умен град“ в предоставянето на модерни и удобни услуги на гражданите в областта на интелигентни транспортни системи и системи за електронни мобилни разплащания. Привлечен сериозен стратегически и финансов инвестиционен фонд с участието на европейския инвестиционен фонд (EIF) за излизане на европейските и международните пазари на продуктите и услугите на компанията. Към днешна дата са реализирани редица проекти и внедрявания на продукти на компанията на територията на България, Европа и USA (Chicago).

Павел Христов

е Началник-отдел „Информационно-техническо обслужване“, Община Велико Търново. Докторант по информатика, магистър по специалностите „Приложни компютърни науки“, „Компютърна мултимедия“ и „Графичен дизайн и визуални комуникации“, CCNA, CompTIA A+, CAE, IT card. Работил е в сферата на системна и мрежова администрация, компютърна поддръжка, графичен дизайн, Web дизайн, като асистент-лектор към платформа за IT компетенциии InfoStart, като стажант в Европейския парламент в Брюксел.

НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ / Изпълнителен директор Тикси