14.00 - 15.30

Индустрия 4.0 – време е да трансформирате бизнеса си

 • Технологии, които трансформират производството
 • Ролята на умните устройства в умните системи
 • Предвиждаща поддръжка в производството
 • Преодоляване на различията между ИТ и ОТ
 • Роботика, квантови компютри
 • Обогатена реалност
 • Гъвкаво управление на активи
 • Големи масиви данни
 • Работа с доставчиците на облачните устройства за лесно обработване на големи обеми от данни при Интернет на нещата
 • От производство към услуги
 • Енергийна ефективност
 • Добри практики

Решения за свързаност на IoT – Радослав Георгиев, Технически консултант за мобилност и мрежови технологии, HPE

Въвеждане на иновативни технологии като виртуална и подсилена реалност в
производството – Биляна Вачева  продуктов мениджър на LensVR браузър за виртуална реалност

IoT транспорт – Ивайло ТошевИТ мениджър, Unimasters Logistics

Производство 4.0 – умно наблюдение и обслужване на Роботи и Честотни регулатори – Васил Такев Сегментен мениджър Индустрия и Канали за дистрибуция в АББ България

Радослав Георгиев, Биляна Вачева, Ивайло Тошев, Васил Такев