Комуникация и разплащания чрез използване на DLT – Христо Лалев

Hristo LalevDistributed Ledger Technology (DLT)

е технология, основаваща се на репликирането и синхронизирането на информация между много участници. В днешни дни тя се свързва основно с криптовалутите и осъществяването на финансови транзакции.

Едновременно с това, обаче, тя може да бъде използвана и за трансфер на данни между отделни IoT устройства.

Това е и което ни предлага IOTA и Tangle – бърз и лесен начин за изпращане и криптиране на данните и, едновременно с това, сигурно и анонимно осъществяване на плащания.

В лекцията ще бъдат разгледани и демонстрирани част от възможностите, които предлага стандартната IOTA библиотека.

Регистрирай се

ХРИСТО ЛАЛЕВ

Притежава над 12 години опит като софтуерен инженер в автомобилната индустрия. През годините работи по разработката на различни устройства и проекти за най- големите автомобилни производители.

Извън автомобилния бизнес, работи по проекти от типа умни градове и свързването на различни IoT устройства чрез използването на bluetooth, безжична и утразвукова комуникация. Има интерес към DLT от самото й създаване.

Част е от IOTA Evangelist Network и се занимава активно с популяризирането на IOTA и Tangle, като води лекции по темата и представя новите възможности на технологията на българската аудитория. Един от основателите на Българската IOTA общност.

Христо Лалев / софтуерен инженер, Българската IOTA общност