09.30 - 09.40

Официално откриване

Официално откриване

  • Атанас Темелков, председател, Държавна агенция “Електронно управление”
  • Албена Спасова, председател на УС, Международна академия за обучение по киберразследвания
Атанас Темелков, Албена Спасова