Vasil TakevВ продължение на много години системите за автоматизация, честотните регулатори и софтуерите за контрол на производствените операции от АББ, доставят подобрения в производителността с над 200%. Увеличаващите се възможности в дигитализацията на процесите пък спомагат за създаването на оромна стойност за клиентите във всички сфери на промишлеността (намаляване на разходите и увеличаване на печалбата).

Чрез изпозлването на интелигентни честотни регулатори и системи за контрол, разходите за електроенергия могат да бъдат намалени с 30%. Чрез продължителен мониторинг на електродвигателите и честотните регулатори пък, животът на двигателите може да бъде удължен с до 30%. Същият резултат ще бъде постигнат и при промишлените роботи, когат бъдат автоматизирани досадни, опасни или трудни задачи.

Чрез прилагането на интелигентен мониторинг на честотни регулатори и роботи в производствената промишленост, клиентите ще получат предимиства, като:

  • Ефективност – по-добра непрекъснатост на производството (uptime), скорост и печалба.
  • Растеж – нови бизнес модели (услуги, OPEX срещу CAPEX) и възможността да разширавят в нови пазари.

Притежавайки технологията да осигури тези предимства, АББ обръща специално внимание върху мониторинга на системите и обработката на данните. Всичко това би могло да се опише под една концепция с име „Интернет на нещата, услугите и хората“. В АББ, ние вярваме, че експертизата на хората ще остане в сърцето на този нов, по- свързан и дигитален свят. Свързаните устройства ще позволяват нови модели за обслужване.

Въпреки обширната автоматизация, ние ще продължаваме да разчитаме на експертните познания и сътрудничеството между хората.

Ние искаме нашите клиенти да се чувстват сигурни в облака (без значение кой предлага облачната услуга). Всички виждаме, че клиентите са особенно предпазливи, когато трябва да доверят най-ценния си ресурс, а именно даните, на облачните услуги. В текущата несигурна среда е доста трудно да ги обвиняваме.

В тази презентация ще говорим за:

  • Как ще допренесе интелигентният мониторинг на производствентата промишленост и какви са ключовите предмиства за клиентите.
  • Каква информация събирираме от нашите клиенти
  • Защо се нуждаем от тази информация
  • Как съхраняваме тази информация (технологии и политика)
  • Как клиентите печелят от нашите услуги
  • Какво ще правим с техните данни, ако те решат да не работят с нас.

Регистрирайте се за събитието:

ВАСИЛ ТАКЕВ има над 20 години опит в продажбите и управлението на търговски и инженерингови екипи в разнообразни пазарни сегменти. Той е отговорен и управлаява партньорската мрежа в страната и по-специално в развиващите се пазари. Г-н Такев има задълбочени познания в разпределителни табла ниско напрежение и моторни контролни центрове, инсталации за електрозахранване на промишлени предприятия, коригиране на фактора на мощността и качеството на електрозахранването. Васил има магистърска степен по Електрически машини и апарати от Технически унверситет София и Магистърска степен по Бизнес Администрация от Шефилдския универстиет.

Васил Такев / СЕГМЕНТЕН МЕНИДЖЪР ИНДУСТРИЯ И КАНАЛИ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ, АББ БЪЛГАРИЯ