16.00 - 17.30

Сигурност и защита на личните данни – голямото предизвикателство пред Интернет на нещата

  • Парадигмата на сигурността в IoT среда
  • Подценяват ли се или се надценяват рисковете при Интернет на нещата?
  • Прилагане на подходящите техники за сигурност спрямо различните нива на IoT заплахи
  • Защита на данните „by design“ и “by default”.
  • Сигурност в облака
  • Интернет на нещата и контрол на критичните инфраструктури
  • Добри практики

Защита на лични данни на етапа на проектиране – ключ към спазването на GDPR в Интернет на нещата – Александра Цветкова експерт по правни аспекти на информационните технологии

Дроновете и защитата на лични данни – GDPR в небето –Антон Пулийски, Дрон Арена

Александра Цветкова, Антон Пулийски