Edge устройствата в индустриалния Интернет на нещата – Веселин Арнаудов

Vesselin ArnaudovИнтернет на нещата е сред нас и организациите, които внедряват IoT проекти вече виждат възвращаемост на своите инвестиции в технологии, предоставящи нови методи на досег до клиентите, увеличена продуктивност или намаляване на разходите.

Започването на IoT проект в голям мащаб обаче все още носи рискове,

които не винаги проличават в пилотните или малки проекти – традиционни трудности, свързани с управлението и сигурността.

Регистрирай се

ВЕСЕЛИН АРНАУДОВ

Като директор, развитие на иновациите във VMware, Веселин Арнаудов отговаря за изследователската дейност и развиването на иновативни идеи в офиса на компанията в България с фокус над Internet of Things. Това включва изследвания и развитие на нови бизнес линии, нови регионални продукти и ръководене на дейности заедно с академичната, излседователска и start-up общност. В ролята си на софтуерен инженер с 15 годишен опит в софтуерните разработки и изследвания, през последните десет години Веселин е част от екипа на VMware България. Завършил е компютърни науки в Brown University и обича пътешествията, семейството си и вкусната храна.

Веселин Арнаудов / Ръководител център за иновации и IoT, България