11.00 - 12.30

IoT визия за бъдещето – 9 критични въпроса

Технологичните лидери и водещите IoT стратези и анализатори са тук, за да повдигнат завесата на IoT бъдещето и да дискутират върху основните предизвикателства и проблеми пред Интернет на нещата и как да изградим умен, безопасен и свързан свят.

  • IoT проектите са новост за доста компaнии. Какви са най-големите рискове, свързани с IoT днес?
  • Какви eвропейски политики и програми подкрепят развитието на IoT и в частност – умни градове? Какви проблеми се опитват да адресират тези политики ?
  • С какви притеснения се сблъсквате, когато обсъждате IoT проекти с клиенти и партньори?
  • Готовите платформи срещу “направи си сам”;. За и против, плюсове и минуси.
  • Кои технологии в свързаността влият най-много на развитието на IoT, как и защо?
  • IoT – въпрос на сигурност, доверие и безопасност.
  • Децентрализация и блокчейн. Има прогнози, че до 2020 до 10% от блокчейн решенията ще включват обработка на данни от IoT сензори. Можете ли да коментирате за какви цели ще се обработва информацията и какви проблеми на интеграцията могат да се очакват?
  • IoT за потребителите или IoT за индустрията – посочете най- драстичните промени, които можем да очакваме в резултат на използване на IoT в двата сектора в близките 5 години.
  • Регулация на IoT – възможна ли е?

Дискусия:

Нели Вачева, управител, IDC България (модератор)
Веселин Арнаудов, директор “Развитие на иновациите”, VMware
Иван Драгоев, управител, ИндигоВърдж
Николай Димитров, директор Бизнес развитие, HPE
Любомир Станиславов, изпълнителен директор, Аутомотив Клъстър България
доц. д-р Боян Жеков, преподавател, УниБИТ

Дискусия: Веселин Арнаудов, Иван Драгоев, доц. Боян Жеков...