IoTransportation – Ивайло Тошев

Ivaylo ToshevКакви са предизвикателствата в процесите на логистиката? Как IoT решенията може да помогнат за реализиране на пълна видимост във веригата на доставки. Примери за IoT решения и как може да се постигне по-голяма автоматизация в комбинация с блокчейн.

Регистрирай се за събитието

ИВАЙЛО ТОШЕВ е ИТ директор на Юнимастърс Лоджистикс с дългогодишен стаж на тази позиция. Има магистърска степен като инженер по автоматизация и информационни технологии. Основният му фокус е внедряването на най- новите технологии и приспособяването им за логистичната индустрия, както и постоянното усъвършенстване на цялостната системна архитектура. Той е защитник и привърженик на технологиите с отворен код, които са широко застъпени в Юнимастърс Лоджистикс. Той взема дейно участие в процеса на дигитализация на компанията. В допълнение, интересите на Ивайло включват анализ на данни, изкуствени невронни мрежи и компонентите на новата платформа, осигуряваща преминаването към Индустрия 4.0.