Албена Спасова

е председател на Управителния съвет на Международната академия за обучение по киберразследвания от нейното създаване през 2009 година. Преподавател е по информационна сигурност и интернет право в Университета за наука и технологии в Лил, Франция и гостуващ лектор във водещи европейски и световни университети (Сенегал, Камбоджа), правителствен съветник по въпросите, свързани с киберсигурността. Юрист с дългогодишен опит в областта на информационната сигурност – работила е върху стотици случаи в областта на киберсигурността (защитата на интелектуалната собственост, прането на пари, борбата с организираната престъпност и корупцията), загубите от които се калкулират в милиони. Бивш директор на „Връзки с правоохранителните органи“ за Европа на eBay и съветник в Съвета на Европа по въпросите за приемането и прилагането на  конвенцията за борба с киберпрестъпленията.

Вижте повече за програмата на форума