Александра Цветкова

e експерт по правни аспекти на информационните технологии, с тесен фокус в направленията електронно управление, електронно правосъдие, защита на лични данни и сигурност. Притежава магистърска степен по информатика със специализация по електронен бизнес и електронно управление. От 2008 г. подпомага активно публичния и частния сектор при взимането на стратегически решения и управлението на съвременните политики в областта на информационните технологии, като с нейно участие са реализирани редица стратегически и законодателни инициативи в тези области. През годините отговаря за цялостното управление и изпълнение на повече от 75 проекта, включително такива, занимаващи се с генерирано от потребителите съдържание, интелигентно наблюдение и сигурност и неприкосновеност на личния живот и защита на данните. В качеството си на експерт участва в изготвянето на правно-организационни анализи, проучвания и консултации в областта на ИТ правото и организационното преструктуриране и изготвянето на законодателни актове в областта на ИТ и на защитата на лични данни, както като обучител по теми в областта на правните аспекти на информационните технологии.

Тема на презентацията: Защита на личните данни на етапа на проектиране

Още за програмата на форума