Arch. Lubomir Stanislavov

Арх. Любомир Станиславов

е изпълнител директор на АКБ от ноември 2015. Индустрия 4.0. и нейното приложение в автомобилната индустрия са ключови в дейността на АКБ. Индустрия 4.0 се разглежда не само като директно производство, а в нейната обвързаност с развитието на иновациите. Арх. Станиславов работи за създаването на нови лаборатории, които да осигурят условия за развитие на високотехнологични решения в автомобилнта индустрия. По негова идея АКБ работи в тясна връзка със средни и висши учебни заведения за създаване на учебни програми и обучение на кадри за Индустрия 4.0

арх. Станиславов ще участва в дискурията: IoT визия за бъдещето – 9 критични въпроса