Vasil TakevВасил Такев

Васил има над 20 години опит в продажбите и управлението на търговски и инженерингови екипи в разнообразни пазарни сегменти. Той е отговорен и управлаява партньорската мрежа в страната и по-специално в развиващите се пазари. Г-н Такев има задълбочени познания в разпределителни табла ниско напрежение и моторни контролни центрове, инсталации за електрозахранване на промишлени предприятия, коригиране на фактора на мощността и качеството на електрозахранването. Васил има магистърска степен по Електрически машини и апарати от Технически унверситет София и Магистърска степен по Бизнес Администрация от Шефилдския универстиет.

Тема на презентацията: Производство 4.0 – умно наблюдение и обслужване на роботи и честотни регулатори.