Владимир Данаилов

има магистърска степен по бизнес администрация от Американския университет в България и магистърска степен по управление на човешки ресурси от Техническия университет в София. Балакавърската си степен в сферата на индустриалното управление получава от същия университет.

Професионалният си опит той придобива в сферата на недвижимите имоти, производствения и търговския сектори като мениджър по продажби и регионален директор в няколко фирми с международно присъствие.

С богат опит в сферата на предприемачеството и бизнес развитие и с развит интерес към стартиращи компании, Владимир е изградил богат опит в управлението на компании и екипи в международна среда.