David ShiffmanДавид Шифман

е директор „Киберсигурност“ в ХакерЮ. Той е експерт с дългогодишен опит в областта на информационната сигурност, компютърната криминалистика, Интернет на нещата и информационните операции. През кариерата си е бил Главен експерт по информационна сигурност (CISO) във водещи израелски компании. Добре познат заради задълбочените си познания и умения в областта, Давид Шифман е постоянно търсен и канен от държавните институции, обществени организации и компании да консултира изграждането на системи за сигурност, да демонстрира добри практики и да обучава ИТ екипите. Сред най-значимите проекти, които е ръководил, са обучения за професионалисти в най -актуалните тенденции по кибер операции на правителствена институция на африканска държава и по компютърна криминалистика на полицейските части на Израел. Водещ лектор е на едни от най-големите конференции по киберсигурност като Cybertech Tokyo 2017.

Тема на презентацията: Уязвими аспекти в IoT среда

Socials