Boyan Jekovдоц. д-р инж. Боян Жеков

работи в направление информатика и компютърни науки в катедра „Компютърни науки“, факултет „Информационни науки“ към УниБИТ (Университет по библиотекознание и информационни технологии). Завършил е за магистър-инженер по информационни технологии в Технически университет – София, където сега преподава във ФАИО Факултет за английско инженерно обучение. Хоноруван лектор е в СУ „Св. Климент Охридски“ и в Нов български университет. Специализирал е информационни технологии и икономика във Великобритания, Франция, Холандия, Корея, Япония и Тайван.

Работил е като консултант и експерт по Електронно управление към UNDP(ПРООН), БСК, БАИТ и по проекти на МФ, МИ, МРРБ и МОН. Член е на Националната контактна мрежа на Хоризонт 2020, като Член на Програмния комитет “Информационни и комуникационни технологии” и Национално контактно лице за: Бъдещи и навлизащи технологии; Информационни и комуникационни технологии; Сигурни общества. Член е на УС на Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), Председател е JICA Alumni Bulgaria – организация на завършилите обучения в Япония, постоянен секретар на клуб „Приятели на Япония в България“ – Nihon Tomono Kai. Заместник председател на JSPS Alumni Bulgaria (Japan Science Promotion Society).