Ivan DragoevИван Драгоев

е съосновател и управител на ИндигоВърдж с повече от 15 години опит в IT индустрията. През 2011 г., Иван и неговата компания разработват платформа за прогнозиране и предотвратяване на аварии в производството, която има клиенти в САЩ и Европа.

През 2014 г. той и екипът му променят фокуса от доставчик на платформа към доставчик на цялостни решения, включващи четири основни аспекта: бизнес консултации и обучения, планиране внедряването на нови технологии, разработка на софтуерни решения, комуникационни и change мениджмънт вътре и извън организациите.

В момента Иван е бизнес и технологичен консултант по индустриален Интернет на нещата, като помага на клиентите си да запълнят празнината между технологии и бизнес.

ИндигоВърдж помага на клиентите да разберат как интернет технологии като Internet of Things, Cloud и Big Data могат да подобрят техния бизнес. Заедно избираме области за подобрение на текущите процеси и технологии, оценяваме бизнес ползите и планираме процеса на внедряване. Екипът ни може да изгради цялостно решение или да внедри вече съществуващо такова. Освен това, подпомагаме мениджърите в процеса на промотиране и налагане на промяната вътре и извън организацията.