Иво Емануилов

е юрист и научен сътрудник към Центъра за право на информационните и комуникационните технологии и интелектуална собственост (CITIP) към Католическия университет в Льовен. Иво притежава консултантски и научноизследователски опит в редица международни проекти, занимаващи се фундаментални и практически въпроси в областта на защитата на личните данни, правата върху данни, юридическа отговорност, безопасност и киберсигурност на разпределени и автономни кибер-физически системи. Той има специфичен консултантски опит в методологии за практическо внедряване на юридически мерки за защита на личните данни в жизнения цикъл на разработването на софтуер, както и по въпроси, свързани с правния режим на безпилотните летателни системи и автономните и свързани автомобили. Интересите му са фокусирани върху адаптацията и еволюцията на моделите на регулиране и управление в разпределени, децентрализирани екосистеми и въздействието на новите развития в технологии като изкуствен интелект и блокчейн.

Тема на презентацията: Данните в интелигентния транспорт – изгубени в лабиринта на правото?

Вижте повече за програмата на форума