Людмила Малчева

Людмила Малчева има повече от 20 години опит в областта на маркетинга, връзки с обществеността, управление на събития, бизнес развитие и продажби. Тя е заемала ръководни позиции във водещи ИКТ компании. Отговаряла е за различни пазари и клиенти в Югоизточна Европа, Западна Европа и Близкият Изток. Опитът и наученото в работата й за мултинационални компании, помага на Людмила винаги да търси и намира баланса между мисленето в глобален мащаб и действията на локално равнище. Тя е съосновател на “Right Image” – компания, предоставяща консултантски услуги в сферата на маркетинга, PR, управление на събития, аутсорсинг на продажби и специализирани услуги за бизнес развитие в секторите на информационните технологии и телекомуникациите.

Повече за форума 

Socials