Николай Недялков

Николай е един от най-признатите ИТ мениджъри в България. Той е изпълнявал функциите на главен изпълнителен директор на една от най-големите български компании в областта на информационните и комуникационни технологии („Информационно обслужване“АД), където е управлявал широкомащабни ИКТ проекти за правителството, бил е съветник на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, главен технически директор на един от най-големите доставчици на електронни платежни услуги в България (eBG.bg). Той е председател на Българската асоциация за информационна сигурност. Николай преподава на студенти в областта на информационните технологии и е доцент в Софийския университет, отдел Компютърни науки; от 2001 г. насам.

Наскоро основава компанията Tixi – технологичен доставчик с опит в областта на интелигентните транспортни системи и електронните плащания, чийто фокус е осигуряването на интегрирани решения, позволяващи на пътниците да се придвижват безпроблемно между две точки само с помощта на мобилните си телефони, като получават всички необходими транспортни услуги (резервация, плащане и използване за обществен транспорт, таксиметрови услуги, услуги по паркиране).

Тема на презентацията: еTicketing и eParking решения за „по-умни“ градове