Павел Христов

е Началник-отдел „Информационно-техническо обслужване“, Община Велико Търново.

Докторант по информатика, магистър по специалностите „Приложни компютърни науки“, „Компютърна мултимедия“ и „Графичен дизайн и визуални комуникации“, CCNA, CompTIA A+, CAE, IT card. Работил е в сферата на системна и мрежова администрация, компютърна поддръжка, графичен дизайн, Web дизайн, като асистент-лектор към платформа за IT компетенциии InfoStart, като стажант в Европейския парламент в Брюксел.