Павлин ДобревД-р Павлин Добрев

е технически директор в Бош Софтуер Иновейшънс. Компанията, собственост на Бош, разработва софтуер в областта на Интернет на нещата. Той отговоря за цялостната поддръжка на ISO 9001, ISO 20000 и ISO 27001 в Бош Софтуер Иновейчънс, както и за различни изследователски и клиентски проекти. Д-р Добрев има почти двайсетгодишен опит с най-новите Java технологии, OSGi и вградени системи. Той активно участва в OSGi Alliance, Java Community Process и други технологични групи. Той е член на Eclipse Foundation и участва в разработването на Eclipse IDE в рамките на проекта Equinox. Павлин Добрев има докторска степен по компютърни системи в областта на управление на знания от Института по паралелна обработка на информацията към Българската академия на науките и магистратура по информатика от Факултета по математика и информатика към Софийския университет. Автор е на редица научни и технически публикации и е участник в престижни международни конференции.

Тема на презентацията: Умните градове

Socials