Hristo LalevХристо Лалев

Притежава над 12 години опит като софтуерен инженер в автомобилната индустрия. През годините работи по разработката на различни устройства и проекти за най- големите автомобилни производители.

Извън автомобилния бизнес, работи по проекти от типа умни градове и свързването на различни IoT устройства чрез използването на bluetooth, безжична и утразвукова комуникация. Има интерес към DLT от самото й създаване.

Част е от IOTA Evangelist Network и се занимава активно с популяризирането на IOTA и Tangle, като води лекции по темата и представя новите възможности на технологията на българската аудитория. Един от основателите на Българската IOTA общност.

Тема: Комуникация и разплащания чрез използване на DLT

Интервю: IOTA & Tangle: четири въпроса и четири отговора